null Na pomezí stepi a lesa v PR Milovická stráň

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

8. června

Na pomezí stepi a lesa v PR Milovická stráň

  • Datum pořádání akce: 8. 6. 2024
  • Místo: Milovice, u fotbalového hřiště
  • Typ: Exkurze
  • Příloha: Pozvánka na exkurzi

Milovická stráň je unikátní vegetační mozaikou sprašových stepí, stepních křovin, lesních lemů, teplomilných doubrav, dubohabrových hájů a jejich přechodů. U hledání orchideje hnědence zvrhlého si povíme o dlouhodobém vývoji jihomoravské lesostepi, staronových přístupech k lesnímu hospodaření a o oborách. Předem upozorňujeme na strmý a méně stabilní terén.

Hnědenec zvrhlý.

Hnědenec zvrhlý, foto: Jiří Kmet

Teplomilná doubrava.

Teplomilná doubrava foto: Jan Miklín