null Údržba mikulovské aleje

Aktualita CHKO Pálava

Údržba mikulovské aleje

9. 2. 2022

Převážně jírovcová alej, lemující silnici I/40 z Mikulova do Sedlce, letos projde plánovanou údržbou. Půjde o poměrně razantní zásahy, jejichž hlavním cílem je zajistit provozní bezpečnost dřevin a zároveň v aleji co nejméně kácet.

Proč by měly zásahy plnit takové, na první pohled protichůdné, cíle? Mikulovská alej nejsou jen dvě řady stromů, dnes už značně prořídlé. Přírodovědné průzkumy ukázaly, že za druhové bohatství, které stromy v aleji hostí, by se nemusela stydět ani leckterá rezervace. Odborníci zde našli celkem šest zvláště chráněných druhů hmyzu (např. nosorožíka kapucínka, páchníka hnědého, kovaříka rezavého nebo lesáka rumělkového) a další desítky z Červeného seznamu druhů ohrožených vyhynutím.

Právě tato pestrost a výskyt vzácných hmyzích druhů nabádá k postupu šetrnému vůči stromům, ale zároveň efektivnímu ve vztahu k zajištění bezpečného provozu na silnici I/40. Bezpečnost lidí, pohybujících se v autech po silnici i pěších, procházejících přímo pod stromy, zůstává nadále prvořadou prioritou. Nicméně, namísto „jednoduchého“ řešení, spočívajícího ve vykácení celé aleje, přistoupil vlastník pozemků, na kterých alej roste, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (Správa CHKO Pálava) a Městem Mikulov k méně pohodlné, ale mnohem šetrnější variantě pravidelné kontroly stavu stromů a provádění včasných odborných zásahů při zhoršování jejich stavu.

Mikulovská alej
lesák rumělkový