null Začíná odstraňování nelegálních oplocení v CHKO Pálava

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Začíná odstraňování nelegálních oplocení v CHKO Pálava

12. 12. 2022

V posledních desetiletích se v chráněné krajinné oblasti Pálava začala intenzivně budovat oplocení kolem zemědělských pozemků, především vinic. Ta nejen brání živočichům a lidem v pohybu krajinou, ale také výrazně ovlivňují její vzhled. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto v letech 2019-2020 zajistila kompletní zmapování těchto plotů.

„Celkem bylo na Pálavě nalezeno neuveřitelných 193 km plotů v různém stavu - od zcela nových a bez jakýchkoliv závad až po nefunkční děravá oplocení zarostlá křovím. Nyní se začínáme zabývat prověřováním legálnosti těchto oplocení. V součinnosti se stavebními úřady pak budeme vyzývat vlastníky, aby nelegální oplocení odstraňovali. Zajímavé je, že o několik kilometrů dál v sousedním Dolním Rakousku se s ploty v zemědělské krajině zdaleka nesetkáme tak často jako u nás,” vysvětluje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

I plot je stavba

Oplocení je dle zákona považováno za stavbu a je tedy nutné mít povolení příslušného stavebního úřadu. AOPK ČR se k vydávání těchto povolení vyjadřuje a v odůvodněných případech s oplocováním souhlasí, například u mladých vinic. Mnohdy jsou však pozemky oplocovány nelegálně nebo jsou ploty ponechávány na místě i po uplynutí dočasného povolení. „Apelujeme tedy na vlastníky, aby si ověřili faktický stav a včas nelegální oplocení odstranili. Pokud tak včas neučiní, budeme příslušné stavební úřady žádat o zahájení řízení ve věci odstranění stavby. Jsme si samozřejmě vědomi, že v některých případech je nutné ploty zachovat zejména kvůli ochraně před přemnoženou zvěří. Jednotlivé případy proto budeme posuzovat individuálně,“ dodává Jiří Kmet.

Vedle administrativních kroků se AOPK ČR rozhodla začít také s faktickým odstraňováním starých plotů. V minulém týdnu proto odstranila dodavatelská firma na základě smlouvy cca 150 m dlouhý úsek nefunkčního oplocení při silnici mezi Mikulovem a Klentnicí, které částečně zasahovalo do ochranného pásma přírodní rezervace Turold a nebylo vybudováno na základě platného územního rozhodnutí. V následujících letech by měla být podobné staré zátěže zbavena i další místa.

Před odstraněním.
Po odstranění.
Kontejner.
Bagr při práci.
Mapování plotů v CHKO Pálava.