null Křísek révový - opatření obecné povahy

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Křísek révový - opatření obecné povahy

31. 5. 2024

Stejně jako v loňském roce se i letos obrátil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) na Agenturu (RP Jižní Morava, odd. Správa CHKO Pálava) s žádostí o vydání opatření obecné povahy, jehož účelem je povolení zásahů proti karanténnímu škodlivému organismu, fytoplasmě zlatého žloutnutí révy, resp. proti přenašeči choroby, křískovi révovému.

V těchto případech, kdy se střetávají dva veřejné zájmy (likvidace karanténního škůdce na straně jedné a ochrana přírody na té druhé), je nutné hledat přijatelné kompromisní řešení, které má potenciál zabránit dalšímu šíření choroby a zároveň nebude znamenat velkoplošnou likvidaci celých populací hmyzu uvnitř CHKO Pálava, která je v rámci Česka i celé střední Evropy pomyslnou „entomologickou Mekkou“.
Agentura, podobně jako v minulém roce, omezila postřiky insekticidními látkami na zamořené zóny (tedy pozemky, obklopující místa, na kterých byla nalezena nakažená rostlina, do vzdálenosti 50 m). V těchto zamořených zónách je, stejně jako loni, možné provést až tři postřiky ročně. Nové opatření obecné povahy povoluje navíc dočasné použití prostředků, jejichž účinnou látkou je spirotetramat. Ten doplní už předchozími rozhodnutími povolené pyrethriny (opakovaná aplikace jedné látky by mohla vést ke vzniku rezistence). Insekticidy na bázi spirotetramatu bude možné používat max. 1x ročně a jen do doby, než budou k dispozici jiné, šetrnější přípravky, jejichž účinnou látkou jsou draselné soli přírodních mastných kyselin.


opatření (pdf).

Příloha č. 1a – zamořená zóna Bulhary
Příloha č. 1b – zamořená zóna Bavory
Příloha č. 1c – zamořená zóna Perná
Příloha č. 2a – nárazníková zóna Bulhary
Příloha č. 2b – nárazníkové zóny Bavory a Perná