Jedním z nejdůležitějších úkolů Správy CHKO je plánování a zajištění ochranářského managementu – aktivní péče o rezervace i přírodu ve volné krajině.

Opatření jsou plánována tak, aby pomohla udržet nebo zlepšit stav přírody. Konkrétní práce proto záleží na lokalitě, typu přírody a historii péče v daném území. Správa CHKO rozděluje peníze z různých dotačních programů na konkrétní opatření, která následně realizují zejména místní subjekty – zemědělci, lesníci či ochranářská sdružení. Mezi nejčastěji prováděná opatření patří například pastva zvířat (ovcí, koz, koní), kosení, vyřezávání keřů, budování a údržba tůní, úhorování, výsadba stromů, likvidace invazních a expanzivních druhů a budování a údržba návštěvnické infrastruktury – panelů naučných stezek, zábradlí, schodů aj.

To, jak se o CHKO Pálava pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2016 až 2025.

Přehled péče o pálavskou přírodu v roce 2021

Přehled péče o pálavskou přírodu v roce 2020

Ořez vrb na hlavu.
Tůně pro obojživelníky v PP Lom Janičův vrch.
Mozaiková seč pod Kotlem.
Letnění rybníka Nesyt.
Pastva ovcí na Stolové hoře.
Pojezdy vojenské techniky v PP Na Cvičišti.
Prosvětlování v Milovickém lese.
Vypalování v PR Liščí vrch.
Alej ke 100. výročí vzniku republiky.