Podnebí na Pálavě je celkově teplé a suché, charakteristická jsou dlouhá období beze srážek. Vzhledem k členitosti oblasti se ale podmínky mohou na jednotlivých místech lišit. Například oblasti západně od hlavního hřebene jsou srážkově mnohem bohatší než na východ od něj.

Průměrné roční srážky se v posledních letech pohybují v rozmezí 330-750 mm (průměrně cca 500 mm) a průměrná roční teplota je 10,8 °C.