null Křivé jezero: Luh pod Pálavou (termín 1. a 2. 6. 2024)

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

1. června 2. června

Křivé jezero: Luh pod Pálavou

  • Datum pořádání akce: 1. 6. 2024
  • Datum ukončení akce: 2. 6. 2024
  • Místo: u zastávky Milovice, Hájenka (u Panenského mlýna)
  • Typ: Exkurze
  • Příloha: Pozvánka na exkurzi

Komentovaná prohlídka bude trvat zhruba tři hodiny. Pevná obuv a terénní oblečení vám usnadní pohyb ve vysoké vegetaci. Vzhledem k terénu není akce vhodná pro osoby se sníženou mobilitou, s dětským kočárkem apod. Účast na akci je na vlastní nebezpečí.

Počet účastníků je omezen, nutná registrace na webu:

Termín 01. 06. 2024 - https://forms.gle/uRBUoB6H9gSiUMSH7
Termín 02. 06. 2024 - https://forms.gle/DeFfhzhVm1FMfrRq6

Potřebujete více informací?
palava.nature.cz
vladan.riedl@nature.cz

Krajina CHKO.

Křivé jezero

Krajina CHKO.

Křivé jezero

Krajina CHKO.

Jarní aspekt