null Naučná stezka Děvín

Naučná stezka

Naučná stezka Děvín

 • Délka: 11 km
 • Typ: pěší
 • Obtížnost: střední
NS Děvín

Stezku tvoří tři vzájemně propojené okruhy s několika odbočkami k panelům, které jsou mimo hlavní okruhy. Není nutno procházet panely podle číselného pořadí a proto lze začít s prohlídkou z kteréhokoliv místa v rezervaci. Panely s orientačními mapami jsou umístněny na rozcestích u odpočívadla v Soutěsce, v horní části Soutěsky a v sedle pod hradem Děvičky. Jako nejvhodnější místo pro začátek prohlídky lze doporučit pramen v Soutěsce, u kterého je umístněn panel č. 1. 

 • stezka byla vybudována v roce 2005
 • zaměření: flóra, fauna, neživá příroda, geografie, historie
 • čas na prohlídku celé trasy 4 - 6 hodin
 • značení je v naprosté většině souběžné s turistickým značením
 • možno navštěvovat celoročně
 • průvodce vydán v roce 2009
 • správcem stezky je SCHKO Pálava

mapa stezky

Panely NS ke stažení: (PDF)

 1. Ochrana krajiny
 2. Teplomilné doubravy
 3. Skalní step
 4. Historie hradu Děvičky
 5. Dubohabřiny
 6. Historie lesního hospodářství
 7. Suťové lesy
 8. Geologická stavba
 9. Skály
 10. Pastviny v NPR
 11. Invazní rostliny
 12. Myslivost v NPR
 13. Člověk v krajině
 14. Drnové a luční stepi
 15. Vodní hospodářství

Galerie

Soutěska
dub šípák
panel NS