null Oheň jako pomocník při ochraně pálavských vzácných druhů

Aktualita CHKO Pálava

Oheň jako pomocník při ochraně pálavských vzácných druhů

23. 3. 2022

Pokud se vypalování provádí cíleně a v rozumné míře, těží z toho velké množštví druhů.

Oheň vždy hrál v naší přírodě významnou roli. Uplatňoval se nejen jako „ničitel“, ale také jako „tvůrce“. Možná to může znít podivně, ale z vypalování, pokud se provádí cíleně a v rozumné míře, profituje velká část biodiverzity stepí či trávníků.

Tento typ specifické péče o cenná stanoviště je možné využívat pouze za jasně definovaných podmínek (vhodné počasí, správné roční období, vhodný terén, dohoda s HZS). Na snímcích je zachycena přírodní rezervace Liščí vrch u Sedlece, kde bylo řízené vypalování aplikováno v lednu 2022. V tomto týdnu již na vypálených plochách vykvetly hlaváčky a koniklece. Z vypalování však bude těžit mnohem širší spektrum organismů.

V současné době je již řízené vypalování pro účely ochrany přírody legální, přesto je však nezbytné při této činnosti dbát maximální opatrnosti a po celou dobu je nutné mít oheň pod kontrolou. Více se můžete dočíst v článku časopisu Ochrana přírody.

Cílené vypalování může pomoct v ochraně určitého biotpu.
Stav plochy po vypálení.
Hlaváčky na Liščím vrchu po vypálení.
Koniklece na vypálené ploše.