null 100 pálavských rostlin

100 pálavských rostlin

Knihu vydal Okrašlovací spolek Mikulov ve spolupráci se Správou CHKO Pálava jako první ze série, navazuje na ni 100 pálavských bezobratlých

Vybrat stovku druhů ze zhruba 1300, které na území chráněné krajinné oblasti Pálava rostou, nebyl lehký úkol. Autoři zvolili jak druhy relativně běžné, které jsou ale na Pálavě hojné a nepřehlédnutelné, tak ty, které jinde v České republice rostou jen velmi vzácně nebo vůbec. Každému druhu je věnována jedna dvoustrana – text seznamuje s rostlinou, její ekologií a rozšířením. Nechybí tipy na místa, kde na tyto druhy můžete narazit téměř s jistotou. Na protější stránce pak každou rostlinu představuje jedna či více fotografií. V úvodu knihy jsou představeny hlavní biotopy, podle nichž je kniha členěna, nechybí ani přehledná mapka. S formátem A6, praktickou kroužkovanou vazbu a kvalitním tiskem na pevném papíru jde o průvodce, který se snadno vejde do kapsy a pomůže poznat kvetoucí rostliny při výletech na Pálavu. Autory textů jsou botanici Helena Prokešová (Správa CHKO Pálava) a Kryštof Chytrý (Masarykova univerzita).

Zisk z prodeje knihy použije Okrašlovací spolek k financování své činnosti pro krajinu a přírodu Mikulovska. K aktivitám spolku patří výsadby dřevin, péče o farní zahradu kostela sv. Václava v Mikulově či stromy a zeleň v okolí města.

Knihu je možné objednat na webu nebo zakoupit v TIC Mikulov, TIC Pavlov, knihkupectví Malá Medvědice v Mikulově nebo v Regionálním muzeu Mikulov a Archeoparku Pavlov.

  • ISBN 978-80-270-7361-0
  • 220 stran, 113 x 148 mm
  • 1. vydání 2020