null Přírodní rezervace Svatý kopeček

Přírodní rezervace Svatý kopeček

Průvodce rezervací, která se svým kostelem Svatého Šebestiána tvoří jednu z dominant Mikulova. Svatý kopeček ja znám jako jedinečná botanická lokalita.

ISBN 80-900189-3-9