null Přírodní rezervace Turold

Přírodní rezervace Turold

Průvodce rezervací na sverozápadním okraji Mikulova známou zejména díky krasovým jevům, bohaté květeně a jako místo výskytu mnoha druhů netopýrů.

ISBN 80-86172-01-5