Letnění rybníků je tradiční způsob hospodaření na rybnících, kdy je rybník ponechán (část) vegetačního období bez vody. V minulosti byl využíván zejména ke zvýšení produkce, ochrana přírody jej provádí zejména z důvodu podpory zvláště chráněných a ohrožených druhů. Na obnaženém dnu totiž rostou velmi vzácné druhy rostlin a hnízdí ptáci, zejména bahňáci, včetně třeba tenkozobce opačného. Letnění je součástí managementu Lednických i Mušlovských rybníků, v posledních letech je často vyvoláno nedostatkem vody a nemožností rybník po výlovu napustit.

letnění rybníka Nesyt
tenkozobec opačný na letněném rybníku
pisila čáponohá nad letněným rybníkem
letnění Hlohoveckého rybníka