• chráněno od 10. 5. 1946
  • rozloha 36 ha
  • 244–363 m n. m.

Co v rezervaci chráníme?

Skalní, stepní, křovinné a lesní společenstva na vápencovém podkladu. Svatý kopeček je nepřehlédnutelnou dominantou Mikulova. Krásný výhled na město i těsná blízkost  z něj činí jedno z nejnavštěvovanějších chráněných území Pálavy. Milovníkům přírody nabízí Svatý kopeček kromě výhledů i mnoho dalšího, na co mohou upřít svou pozornost. Nejcennějším biotopem jsou zde bezesporu skalní stepi. Neštěstím pro stepní faunu a flóru bylo zalesnění podstatné části Sv. kopečku. V porostech dnes převažují nepůvodní borovice černá a expandující jasan. Těsné sousedství lokality s historickým městem se odráží i ve významu kulturním. Svatý kopeček je poutním místem, na vrchol vede křížová cesta, která vyúsťuje u kaple svatého Šebestiána, za ní je kaple Božího hrobu.

Významných je zdejších sedm druhů parazitických záraz. Ty obírají své hostitele o živiny, minerální látky a dokonce i o vodu. Samy se během vývoje zcela zbavily schopnosti fotosyntézy, která ostatním rostlinám zajišťuje přísun cukrů jako zdroje energie pro procesy probíhající v buňkách rostlinného těla. Ztráta schopnosti vyrábět z vody a oxidu uhličitého za využití energie slunečního záření živiny se projevila i navenek. Zárazy a mordovky nevytváří žádný chlorofyl, který zajišťuje zázračnou proměnu anorganických látek v organické, a ztratily tak i zelenou barvu. Jejich listy se zmenšily a přetvořily do podoby pouhých šupinek. Jak probíhá vlastní parazitace? Semínko zárazy rozpozná dle chemických látek přítomnost vhodného hostitele, vyklíčí a vyšle směrem k hostitelské rostlině zvláštní tenký výběžek, zvaný haustorium, kterým se „napíchne“ na její kořeny a vysává z něj veškeré potřebné látky.

Zajímavé je také zdejší druhové bohatství violek – celkem jich na Svatém kopečku roste 11 druhů (a pět kříženců). Davy turistů lákají na kopeček rozkvetlé kosatce. V dubnu otevírají sezónu kosatce nízké, kvetoucí ve dvou základních barevných variantách – žluté a fialové. Po nich přicházejí na řadu kosatce písečné, které sice kvetou pouze žlutě, zato však mají na každé lodyze hned dva květy. Zastihnout je v plném květu chce pohotovost – kosatec písečný kvete většinou pouze jediný den, po ránu rozkvétá a v pozdním odpoledni už jeho květy uvadají.

Z živočichů nelze pominout pavouky stepníky. Samečci jsou pestře zbarveni (zaujme především jejich červený zadeček s černými tečkami). Na Pálavě žijí celkem tři druhy stepníků. Kromě relativně běžného stepníka rudého můžete narazit i na mnohem vzácnějšího stepníka moravského (objeveného v roce 2008 arachnologem Milanem Řezáčem) a s. pálavského (ten byl popsán jako nový druh dokonce až v roce 2015).

Jak o rezervaci pečujeme?

Na Svatém kopečku probíhá vyřezávání náletových dřevin, sečení, pastva ovcí a koz. Postupně se snažíme o nápravu druhové i prostorové struktury lesa – odstraňování borovice černé, rozvolňování porostů. 

Omezení pro návštěvníky

V rezervaci je zakázána jízda na kole – většina turistických cest je ve špatném stavu a jízda na kole jejich stav ještě zhoršuje. Skalní stepi jsou velmi citlivé na sešlap, vzhledem k extrémní návštěvnosti (poslední roky více než 300 tisíc návštěvníků ročně) jsou některé plochy ohrazeny zábradlím. Děkujeme, že na tato místa nevstupujete.

Další informace

plán péče

DRÚSOP

průvodce rezervací

PR Svatý kopeček.
Koulenka prodloužená.
Záraza.
Stepník rudý.
Strašník dalmatský.
Nosorožík kapucínek.