Na dodržování pravidel chování v chráněné krajinné oblasti – zejména těch nejcennějších částech – dohlíží Stráž přírody CHKO Pálava. Jejími členy jsou jak někteří zaměstnanci Správy CHKO, tak dobrovolníci. Základem činnosti jsou strážní služby, které probíhají zejména o víkendech a svátcích ve vybraných rezervacích. Strážci (vybavení služebním průkazem a odznakem) především informují a vysvětlují, mohou také udělovat pokuty. Strážci se také formou brigád podílejí na aktivní péči o pálavskou přírodu.

Chcete se stát strážcem? Kontaktujte koordinátora stráže přírody v CHKO Pálava RNDr. Jiřího Matušku (jiri.matuska@nature.cz, 724 339 663)

Asociace stráže přírody

Tabule pro návštěvníky.