null Péče o pálavskou přírodu v roce 2022

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Péče o pálavskou přírodu v roce 2022

14. 1. 2023

Připravili jsme přehled ochranářské péče v CHKO Pálava za uplynulý rok.

Rok 2022 byl (opět) rekordní co do výše prostředků, které byly do pálavské přírody investovány. Celkové náklady (včetně rezervací mimo CHKO, které spravujeme) dosáhly 8,87 mil. Kč. Podívejte se na podrobný přehled v interaktivní mapové aplikaci

Pro přírodu

Mezi tradiční opatření patří pastva hospodářských zvířat. Za zmínku stojí zejména volná pastva ovcí a koz v NPR Děvín na necelých 17 ha, klasicky v ohradnících se zvířata pásla na dalších 29 ha. Posečeno bylo necelých 85 ha trávníků (zejména stepí, ale i nivních luk v NPR Křivé jezero), na několika místech jsme v zimě realizovali vypalování, pokračovali jsme v obnově tradičních způsobů lesního hospodařeníprosvětlování a pařezení. Zahájili jsme tažení proti nelegálním plotům, ve volné krajině vysadili či pečovali o stovky stromů.

Pro návštěvníky

Po vynucené COVIDové pauze jsme využili možnosti pořádat opět akce pro veřejnost: celkem jsme uspořádali 27 exkurzí. Pečovali jsme o návštěvnickou infrastrukturu, umístili několik informačních panelů, vydali brožuru Proměny Pálavy a o naší činnosti informovali průběžně ve více než 100 facebookových příspěvcích.

ZEBR day.
Vypalování v PP Na cvičišti.
Pastva poníků na Stolové hoře.
Volná pastva na Děvíně.
Mozaiková seč na Kočičí skále.
Pařeziny na Děvíně.
Infopanel NPP Kalendář věků.