Právě na stepích najdeme ty nejcharakterističtější pálavské druhy, jako jsou jasoň dymnivkový, kudlanka nábožná, střevlík uherský, kobylka sága, pavouci stepník rudý a jeho příbuzní, teprve nedávno objevení stepník moravský a stepník pálavský.

Skalní a drnové stepi jsou často nápadné masovým výskytem sarančí a kobylek, z nichž nejhojnější je saranče modrokřídlá, častá je i červenokřídlá saranče vlašská. Nad stepí a lesostepí hojně poletují otakárek fenyklový i ovocný, stejně jako někteří nápadní zástupci blanokřídlých – mohutná drvodělka fialová nebo žahalka žlutá

Z obratlovců lze na stepních a lesostepních krasových stanovištích pravidelně zahlédnout ještěrku zelenou, na stejných místech žije i užovka hladká. Lesostepní křoviny jsou bohatě osídleny ptactvem. K typickým zdejším druhům se řadí pěnice hnědokřídlá, pěnice vlašská, ťuhýk obecný a kriticky ohrožený strnad luční. Na stepích hledá potravu také dudek chocholatý.

ještěrka zelená
kobylka sága
otakárek ovocný
kudlanka nábožná
stepník moravský
střevlík uherský